?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Ʊտ:(鹰潭,萍乡,C,??金华)土钉?施工) - 抚州市明通顶工E有限公?/title> <meta name="keywords" content="Ʊտ," /> <meta name="description" content="Ʊտ:Z详细介绍土钉墙品内?包括土钉墙的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有土钉墙新闻以及最新的市场土钉墙h?咨询电话:17779446999"/> <link href="/template/NEST60028/lib/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST60028/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.wjipc.icu/supply/6.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_box"> <div class="top"> <div class="top_l">抚州市明通顶工E有限公ؓ您免Ҏ?a href="//www.wjipc.icu">管施工</a>?a href="/supply/">土钉墙施工工E?/a>?a href="/news/">管工程厂家</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top_r"> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="logo_box"> <div class="logo"> <div class="logo_l"> <img src="/uploads/logo/20180417023046.png" alt="抚州市明通顶工E有限公? width="555" height="80"/> </div> <div class="logo_r"> <div class="logo_dh"><img src="/template/NEST60028/images/tel.jpg" width="40" height="70" alt="" /> </div> <div class="logo_hm"> <div class="hm_u">咨询热线Q?span>400-6656-990</span><br/><span style="padding-left: 70px;">17779446999</span></div> <div class="hm_d"> <a href="/about/" title="" rel="nofollow" style=" margin-left:0;">公司概况</a> <a href="/contact/" title="联系我们" rel="nofollow">联系我们</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_box"> <div class="nav"> <ul class="tbege"> <li class="tbege"><a href="//www.wjipc.icu/" title="콭տԤ">콭տԤ</a></li> <li class="tbege"><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li class="tbege"><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a></li> <li class="tbege"><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li class="tbege"><a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">企业业W</a></li> <li class="tbege"><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> </div> </div> </div> <div class="search_box"> <div class="search"> <div class="search_l">热门关键词: <a href="/key.aspx?k=%b6%a5%b9%dc%ca%a9%b9%a4" rel="nofollow">管施工</a> <a href="/key.aspx?k=%b6%a5%b9%dc%ca%a9%b9%a4%b9%a4%b3%cc" rel="nofollow">管施工工程</a> <a href="/key.aspx?k=%b6%a5%b9%dc%b9%a4%b3%cc" rel="nofollow">管工程</a> </div> <div class="search_r"> <div class="search-box"> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60028/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div class="all"> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">关于我们</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></dt> <dt><a href="/about/about2.html" title="企业业W">企业业W</a></dt> <dt><a href="/about/about3.html" title="合作代理">合作代理</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">产品列表</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/dgsggc/" title="管施工工程">管施工工程</a></dt> <dt><a href="/szgdqlst/" title="市政道清理疏?>市政道清理疏?/a></dt> <dt><a href="/tdqsggc/" title="土钉墙施工工E?>土钉墙施工工E?/a></dt> <dt><a href="/gcxsag/" title="管工程施工">管工程施工</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <dt><div class="tbege">咨询电话</div> <div class="tel">400-6656-990</div> </dt> <dd> <p>联系:黄经?/p> <p>手机: 17779446999</p> <p>邮箱: <a href="mailto:172512674@qq.com" rel="nofollow">172512674@qq.com</a></p> <p>|址:콭տԤ www.wjipc.icu</p> <p>地址: 江西省抚州市高新技术业开发东大?688P荟萃中央Q?4q?402?/p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="//www.wjipc.icu/" title="콭տԤ">콭տԤ</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/tdqsggc/">土钉墙施工工E?/a> > <a href="/supply/6.html">土钉?/a></div> <div class="content"> <div class="prohead"> <div class="hleft"> <div class="proimg zoom-small-image"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32920/201804181026248363292050896.jpg?path=www.fzmtdg.com/uploads/cp/201804181026248363292050896.jpg" alt="土钉?/></div> </div> <div class="hright"> <div class="proinfo"> <h1>Ʊտ:土钉?/h1> <p> <a href="//www.wjipc.icu/">콭տԤ</a> www.wjipc.icu 产品型号Q?/p> <p>产品介:</p> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="procontent"> <div class="tit"> <dl> <dt>产品介绍</dt> <dd></dd> </dl> </div> <div class="detail"> <p><div style="text-align:center;"> <span style="color:#333333;font-family:arial, 宋体, sans-serif;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;"><a href="//www.wjipc.icu/supply/6.html" target="_blank">土钉?/a>QSoil Nail WallQ是一U原位土?/span><span style="font-size:16px;">加筋</span><span style="color:#333333;font-family:arial, 宋体, sans-serif;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">技术。土钉墙基坑边坡通过由钢{制成的土钉q行加固Q土钉墙边坡表面一道钢{网再喷一层砼面层和土方边坡相l合的边坡加固型支护施工Ҏ。土钉墙构造ؓ讄在坡体中的加{杆Ӟ卛_钉或锚杆Q土钉墙其周围土体牢固粘lŞ成的复合体,以及面层所构成的类似重力挡土墙的支护结构。土钉墙</span><span style="color:#333333;font-family:arial, 宋体, sans-serif;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">?0世纪50q代形成的新</span><span style="font-size:16px;">奥地?/span><span style="font-size:16px;">隧道开?/span><span style="color:#333333;font-family:arial, 宋体, sans-serif;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">ҎQNew Austrian Tunnelling MethodQ,U新奥法QNATMQ;二是20世纪60q代初期最早在法国发展h?/span><span style="font-size:16px;">加筋?/span><span style="color:#333333;font-family:arial, 宋体, sans-serif;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;">技术?0 q代Qd国、法国、美国、西班牙、巴ѝ匈牙利、日本等国家几乎在同一时期各自独立开始了C土钉墙技术的研究与应?/span><span style="font-size:16px;">?                                                                                                                                     <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32920/201804181027260233292083503.jpg" alt="" /></span> </div></p> <div class="pagess"> <span class="tbege">上一?a href="/supply/7.html">土钉墙工E?/a></span> <span class="tbege">下一:<a href="/supply/5.html">抚州管工程</a></span> </div> <div class="info_key">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%cd%c1%b6%a4%c7%bd%ca%a9%b9%a4%b9%a4%b3%cc'>土钉墙施工工E?/a>,<a href='/key.aspx?k=%cd%c1%b6%a4%c7%bd%bc%db%b8%f1'>土钉墙h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%cd%c1%b6%a4%c7%bd'>土钉?/a>,</div> <div class="info_key">来源Q?a href='//www.wjipc.icu/supply/6.html'>//www.wjipc.icu/supply/6.html</a></div> <div class="info_key">发布旉Q?018-04-18 00:00:00</div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/18.html" title="管工程施工" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32920/201808291106160013292099269.jpg?path=www.fzmtdg.com/uploads/cp/201808291106160013292099269.jpg" title="管工程施工" alt="管工程施工"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/18.html" title="管工程施工" rel="nofollow">管工程施工</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/17.html" title="管施工案例" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32920/201808291105209073292011264.jpg?path=www.fzmtdg.com/uploads/cp/201808291105209073292011264.jpg" title="管施工案例" alt="管施工案例"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/17.html" title="管施工案例" rel="nofollow">管施工案例</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/16.html" title="管施工" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32920/201808291104045333292080260.jpg?path=www.fzmtdg.com/uploads/cp/201808291104045333292080260.jpg" title="管施工" alt="管施工"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/16.html" title="管施工" rel="nofollow">管施工</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/14.html" title="管施工" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/32920/201808280933462163292043566.jpg?path=www.fzmtdg.com/uploads/cp/201808280933462163292043566.jpg" title="管施工" alt="管施工"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/14.html" title="管施工" rel="nofollow">管施工</a> </div> </dd> </dl> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T">相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul class="tbege"> <li class="tbege"><a href="/news/42.html" title="土钉墙施工工E:土钉墙的构? rel="nofollow">土钉墙施工工E:土钉墙的构?/a></li> <li class="tbege"><a href="/news/40.html" title="土钉墙施工工E主要特? rel="nofollow">土钉墙施工工E主要特?/a></li> <li class="tbege"><a href="/news/32.html" title="土钉墙施工工E的要求" rel="nofollow">土钉墙施工工E的要求</a></li> <li class="tbege"><a href="/news/7.html" title="明通顶的施工Ҏ有哪些?" rel="nofollow">明通顶的施工Ҏ有哪些?</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="footer"> <div class="foot"> <div class="foot_u"> <a href="//www.wjipc.icu/" title="콭տԤ">콭տԤ</a>| <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a>| <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a>| <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a>| <a href="/sitemap.html">|站地图</a>| <a href="/sitemap.xml">XML</a>| <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a>| <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> </div> <div class="foot_d"> <div class="foot_l"> Copyright©콭տԤ www.wjipc.icu(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 抚州市明通顶工E有限公? <br /> 管工程哪家好?供应订做多少钱?土钉墙施工技术怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供土钉墙施工、顶施工工E、顶工Eh根{顶施工工艺等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ<br /> 备案P<a target="_blank" rel="nofollow">赣ICPQ?7002736?/a>   Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>   地址Q江西省抚州市高新技术业开发东大?688P荟萃中央Q?4q?402?nbsp; 全国服务热线Q?7779446999  邮箱Q?a href="mailto:172512674@qq.com">172512674@qq.com</a> <br /> <p>热门城市推广: <a href="/shangrao.html" title="上饶" target="_blank" >上饶</a> <a href="/yichun.html" title="宜春" target="_blank" >宜春</a> <a href="/ganzhou.html" title="赣州" target="_blank" >赣州</a> <a href="/fuzhou1.html" title="抚州" target="_blank" >抚州</a> <a href="/jian.html" title="吉安" target="_blank" >吉安</a> <a href="/jinhua.html" title="金华" target="_blank" >金华</a> <a href="/quzhou.html" title="?? target="_blank" >??/a> <a href="/xinyu.html" title="C" target="_blank" >C</a> <a href="/pingxiang.html" title="萍乡" target="_blank" >萍乡</a> <a href="/yingtan.html" title="鹰潭" target="_blank" >鹰潭</a> <a href="//www.wjipc.icu/" title="콭տԤ">콭տԤ</a> <a href="/nanchang.html" title="南昌" target="_blank" >南昌</a></p> <p>技术支持:火狐U技</p> </div> <div class="foot_r"><img src="/template/NEST60028/images/weix.jpg" width="125" height="125" alt="" /></div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.lvlwvj.icu">3dнɺͷ</a> <a href="//www.rooqfe.icu">ڿΪɶӲ</a> <a href="//www.kqqoiu.icu">ը𻨼ɹը</a> <a href="//www.kyajkf.icu">Ͷע</a> <a href="//www.hxoqln.com.cn">ʱʱ</a> <a href="//www.wriech.icu">ʱʱͼ</a> <a href="//www.uraytg.icu">pk10ֱƵվ</a> <a href="//www.rdpwus.icu">˫ɫ׬ʵ</a> <a href="//www.lihinp.icu">11ѡ5ֻƻ</a> <a href="//www.oulemz.icu">ƵƱɹ</a> <a href="//www.kisvqr.icu">𱱾pkʰƻƻֻ</a> <a href="//www.hskhwb.icu">pk10Сʽȫ</a> <a href="//www.okrxas.icu">10ֱ</a> <a href="//www.uujizk.icu">ϺʱʱƱѯ</a> <a href="//3666947.cn">DzԤ</a> <a href="//5628214.com.cn">˫ɫרҾ׼Ԥ</a> </body> </html>